spookyshoe6208's Blog

PAJSK Online oleh KPM Kementerian Pendidikan Malaysia

PAJSK Online atau dalam bahasa penuhnya ialah Sistem Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan & Kokurikulum yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). PAJSK ini adalah pentaksiran yang perlu di duduki atau diambil oleh semua murid sekolah rendah dan menengah.
Desktop Site